1. WPROWADZENIE

Niniejszy kodeks postępowania zawiera jasne i użyteczne informacje na temat naszej firmy, świadczonych przez nas usług oraz kluczowych części
naszego regulaminu.

2. KOGO DOTYCZY NINIEJSZY KODEKS POSTĘPOWANIA

Niniejszy kodeks postępowania ma zastosowanie do wszystkich użytkowników końcowych naszych usług szerokopasmowych lub głosowych w Wielkiej Brytanii. Nie ma on zastosowania do naszych usług centrum danych
ani usług wsparcia IT, w przypadku których nie świadczymy usług telekomunikacyjnych.

3. KIM JESTEŚMY

Jesteśmy Ask4 Limited, spółką zarejestrowaną w Anglii pod numerem 03980594.
Nasza siedziba znajduje się pod adresem Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield S1 4JL.
W niektórych przypadkach, na przykład jeśli użytkownik jest klientem biznesowym, możemy działać za pośrednictwem jednej ze spółek należących do naszej grupy.

4. ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI

Zapewniamy przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu w budynkach mieszkalnych wynajmowanych przez wielu najemców. Świadczymy również powiązane usługi internetowe
, takie jak usługi VoIP. Dalsze szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług znajdują się na naszych stronach pomocy i wsparcia
dostępnych pod adresem: https://support.ask4.com/help-support/.
Świadczymy również usługi szerokopasmowe o wysokiej przepustowości dla indywidualnych firm i zarządzanych centrów biznesowych.

5. NASZE WARUNKI

Możemy mieć nieco inne warunki w zależności od rodzaju usługi lub kraju, w którym się znajdujesz.
Wszystkie nasze warunki mające zastosowanie do studentów lub klientów indywidualnych są dostępne pod adresem: https://support.ask4.
com/other/terms-of-use/.
Klienci biznesowi mogą uzyskać kopię naszych warunków na żądanie, kontaktując się z: info@ask4.com.

6. NASZE CENY I TARYFY

W większości kwater studenckich zapewniany przez nas dostęp do Internetu jest wliczony w czynsz płacony dostawcy zakwaterowania
.

W przypadku naliczania opłat za dostęp do Internetu lub zakupu dodatkowych usług, cena będzie zależeć od budynku
, w którym świadczymy nasze usługi. Ceny te będą wyraźnie wyświetlane w ramach procesu rejestracji online.
O ile użytkownik nie zarejestruje się w naszej usłudze mieszkaniowej, w której płaci miesięcznym poleceniem zapłaty, będziemy pobierać płatność za usługę
z góry podczas rejestracji.

Opłaty za połączenia wykonywane przez naszą usługę VoIP są naliczane na zasadzie przedpłaty i nie ma minimalnego okresu obowiązywania umowy. Opłaty
są dostępne online na stronie http://portal.ask4.com/support/4voice-tariffs/.

Nasze procedury, które mają zastosowanie w przypadku braku płatności za nasze usługi, są określone w naszych warunkach.

Charakter naszych usług oznacza, że jeśli użytkownik nie zapłaci za podstawową usługę internetową, bezpośrednio nam lub jako część
czynszu dla właściciela budynku, możemy zawiesić tę usługę internetową. Dostęp do powiązanych usług może również
zostać zawieszony lub niemożliwy, nawet jeśli dokonano płatności za te usługi.

7. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Większość usług jest oferowana na podstawie umów z rocznym, 6-miesięcznym lub 3-miesięcznym okresem minimalnym, ale może to
zależeć od usługi, z której korzystasz i budynku, w którym świadczymy usługi. Minimalny okres, na jaki
zostanie zawarta umowa, zostanie wyraźnie wyświetlony w ramach procesu rejestracji online. Minimalny okres będzie obowiązywał
od daty przyjęcia zamówienia.

Nasze Wi-Fi dla gości i inne usługi, które oferujemy w kwaterach studenckich poza rokiem akademickim, mogą
podlegać krótszym okresom obowiązywania umowy lub innym ograniczeniom czasowym użytkowania, które mogą nie być możliwe do przedłużenia.
Warunki te będą również wyświetlane jako część procesu rejestracji online.

O ile użytkownik nie zarejestruje się w naszej usłudze dla klientów indywidualnych, w ramach której dokonuje comiesięcznych płatności za pomocą polecenia zapłaty, lub nie skorzysta z usługi dla firm, usługa
wygaśnie automatycznie po upływie minimalnego okresu. W przypadku kontynuowania korzystania z usługi dla klientów indywidualnych lub usługi biznesowej
po upływie minimalnego okresu, użytkownik przechodzi na umowę odnawialną.

8. ZWROTY I REKOMPENSATY

Nie gwarantujemy, że usługa będzie zawsze bezawaryjna lub nieprzerwana. Jeśli poinformujesz nas o usterce,
dokonamy zwrotu pieniędzy lub wypłacimy odszkodowanie zgodnie z naszymi warunkami i dla klientów indywidualnych
w przeciwieństwie do firm Twoje prawa w odniesieniu do usług, które nie zostały dostarczone z rozsądnymi umiejętnościami
i starannością.

9. KONSERWACJA I WSPARCIE

Tam, gdzie świadczymy usługę zarządzaną w imieniu właściciela budynku, będziemy przeprowadzać bieżącą konserwację i
wsparcie, aby zapewnić, że świadczymy usługę, która spełnia poziomy usług, które z nimi uzgodniliśmy.
Oferujemy również wsparcie dla użytkowników końcowych oraz zdalną diagnostykę i konserwację 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem Bożego Narodzenia,
Boxing Day, Sylwestra i Nowego Roku). Dostęp do działu pomocy technicznej można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób określony na stronie:
https://support.ask4.com/other/contact-us/.

W niektórych przypadkach, gdy uznamy, że konieczne jest zapewnienie wsparcia, możemy zapewnić obecność inżynierów w budynku
, w którym świadczona jest usługa.

10. POZIOMY USŁUG DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Świadczymy nasze usługi biznesowe za pośrednictwem linii dzierżawionych, a poziomy naszych usług zależą od łączności, jaką możemy
zaoferować konkretnej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem sales@ask4.com.

11. POŁĄCZENIA 999 I 4VOICE

4Voice lub inne usługi VoIP, które możemy świadczyć klientom biznesowym, mogą być wykorzystywane do łączenia się z usługami ratunkowymi
(poprzez wybranie numeru 999).

Nie należy jednak polegać na naszych usługach VoIP jako jedynym sposobie wzywania służb ratunkowych, ponieważ funkcjonalność usługi
zależy od dostępności zasilania, połączenia internetowego i innych kwestii
poza naszą kontrolą. Ponadto, chociaż staramy się rejestrować lokalizację budynku, połączenie z
służbami ratunkowymi może nie zostać automatycznie wykonane do centrum służb ratunkowych znajdującego się najbliżej lokalizacji użytkownika. My
nie jesteśmy również w stanie zarejestrować poszczególnych jednostek, biur lub mieszkań w budynku w służbach ratunkowych.

__________

KODEKS POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. WPROWADZENIE

W niniejszym Kodeksie postępowania w przypadku reklamacji informujemy, jak skontaktować się z nami, jeśli chcesz złożyć skargę
dotyczącą naszych usług internetowych i jak rozpatrzymy Twoją skargę.

Ma ona zastosowanie do naszych studentów, klientów indywidualnych i małych firm, które zatrudniają 10 lub mniej pracowników. Nie
ma zastosowania do naszego centrum danych lub usług wsparcia IT.

2. JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ, JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY

Możesz skontaktować się z nami, aby złożyć skargę, korzystając z następujących metod:

Poczta: Complaints Team at Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield, S1 4JL.
Telefon: 0114 303 3232, jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii lub, jeśli jesteś poza Wielką Brytanią, zobacz: https://support.ask4.com/
other/contact-us/
Email: complaints@ask4.com.


Najszybszym sposobem skontaktowania się z nami w celu złożenia skargi, jeśli zgłosiłeś problem i nie jesteś zadowolony z tego, jak został on rozwiązany, jest skorzystanie z formularza online dostępnego tutaj.

3. W JAKI SPOSÓB POSTARAMY SIĘ ROZWIĄZAĆ PROBLEM

Gdy skontaktujesz się z nami telefonicznie, postaramy się natychmiast rozwiązać Twój problem.

Jeśli nie jest to możliwe i chcesz, abyśmy eskalowali Twoją skargę, powinieneś zgłosić ją do nas za pośrednictwem skargi@
ask4.com, pocztą lub za pośrednictwem formularza online dostępnego tutaj.

Będziemy dążyć do potwierdzenia zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od jego otrzymania. Następnie postaramy się udzielić wstępnej odpowiedzi na adres
lub, jeśli to możliwe, formalnej odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych od tego potwierdzenia.

W przypadku udzielenia wstępnej odpowiedzi, będziemy dążyć do wysłania pełnej formalnej odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania
wstępnej odpowiedzi.

Zamkniemy sprawę tylko wtedy, gdy stwierdzisz, że została ona rozwiązana lub nie otrzymamy od Ciebie żadnych informacji w ciągu 28 dni.

W przypadku rozpatrzenia skargi przez telefon użytkownik ma prawo poprosić nas o dostarczenie kopii niniejszego kodeksu postępowania dotyczącego skarg
oraz wyniku naszego dochodzenia na piśmie.

4. JEŚLI NIE MOŻEMY ROZWIĄZAĆ PROBLEMU

Jeśli po upływie 8 tygodni nie rozwiążemy skargi w sposób satysfakcjonujący użytkownika lub jeśli użytkownik otrzyma od nas pismo
z informacją, że skarga utknęła w martwym punkcie, może złożyć skargę za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ombudsman Service to bezpłatny, niezależny system alternatywnego rozstrzygania sporów.

Więcej informacji na temat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć na stronie: www.ombudsman-services.org/communications.
html lub kontaktując się z nim, korzystając z poniższych danych:

Post: Ombudsman Services: Komunikacji PO Box 730 Warrington WA4 6WU
Telefon: 0330 440 1614 lub 0330 440 1600 (telefon tekstowy)
E-mail: enquiries@os-communications.org

Jeśli dojdzie do "impasu", poinformujemy Cię również o Twoim prawie do zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Należy pamiętać, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować się decyzjami dotyczącymi polityki handlowej, takimi jak nasze decyzje dotyczące miejsca
świadczenia naszych usług lub ustalanych przez nas cen. Nie może również rozpatrywać skarg od firm zatrudniających więcej niż 10
pracowników.

Również studenci i klienci indywidualni w UE mogą zgłosić sprawę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów
pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

W tym celu należy podać poniższe dane:

Nazwa: Ask4 Limited
Strona internetowa: https://support.ask4.com/other/contact-us/
Nasza lokalizacja: Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield S1 4JL
Nasz adres e-mail: complaints@ask4.com

5. OSOBA TRZECIA ZGŁASZAJĄCA SPRAWĘ W IMIENIU UŻYTKOWNIKA

Możesz poprosić osobę trzecią o złożenie skargi w Twoim imieniu. Będziemy jednak musieli zobaczyć dowód, że użytkownik
wyraził na to zgodę i będziemy musieli być w stanie zlokalizować jego konto.

6. JAK UZYSKAĆ NINIEJSZY KODEKS PRAKTYK I DOSTĘPNOŚCI

Niniejszy Kodeks postępowania został opublikowany na stronie internetowej https://support.ask4.com/other/terms-of-use/.

Jeśli potrzebujesz niniejszego Kodeksu Postępowania w formie papierowej lub w innym formacie (np.
), skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych, a my dostarczymy Ci go bezpłatnie.