Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Podobnie jak Ty, dbamy o Twoją prywatność. Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia, jak, kiedy, gdzie i dlaczego wykorzystujemy Twoje informacje. Zawiera ona również porady dotyczące praw użytkownika w zakresie sposobu wykorzystania informacji.

W niniejszej informacji o prywatności "my", "nas" lub "nasz" oznacza:

ASK4 Limited
Devonshire Green House
14 Fitzwilliam Street
Sheffield, S1 4JL
Wielka Brytania.

Można się z nami skontaktować pod adresem: data-protection@ask4.com.

Jesteśmy odpowiedzialni jako "administrator danych" za dane osobowe dotyczące użytkownika, które gromadzimy lub wykorzystujemy. Określamy również cele, dla których i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych usług i mieszkasz lub pracujesz poza Wielką Brytanią, możemy podzielić się tą odpowiedzialnością z jednym z naszych lokalnych oddziałów lub spółek grupy. Szczegóły dotyczące tych podmiotów zostały przedstawione na końcu niniejszej polityki.

Ponadto, dzielimy tę odpowiedzialność z ASK4 Solution Limited, jeśli korzystasz ze wsparcia informatycznego lub podobnego rozwiązania informatycznego oraz z ASK4 Data Centres Limited, jeśli korzystasz z produktów centrum danych dla nas.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do informacji, które zbieramy w ramach naszych procesów rekrutacyjnych lub dotyczących naszych pracowników lub udziałowców. Nie ma ona również zastosowania do sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych klientów świadczących wsparcie IT, gdy zapewniamy wsparcie IT lub podobne rozwiązanie IT. Do tego przetwarzania mają zastosowanie wewnętrzne polityki prywatności naszego klienta.

Nasze gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Informacje, które zbieramy na Twój temat, będą zależały od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcję oraz od rodzaju produktów i usług, z których korzystasz. Poniżej wyjaśniliśmy różne sposoby, w jakie wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Informacje, które zbieramy podczas przeglądania naszej strony internetowej

Informacje, które zbieramy:

W celu zapewnienia naszych stron internetowych musimy przetwarzać pewne automatycznie przekazywane informacje o Tobie, aby Twoja przeglądarka mogła wyświetlić nasze strony internetowe i abyś mógł z nich korzystać. Następujące informacje są zbierane automatycznie przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych i przechowywane w plikach dziennika naszego serwera:

 • Data i godzina wizyty na naszej stronie.
 • Treść wymagania.
 • Status dostępu / Kod statusu HTTP.
 • Używana przeglądarka i system operacyjny.
 • Język i wersja przeglądarki.
 • W jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą stroną (np. które obszary są klikane).

Używamy plików cookies, aby udostępnić Państwu nasze strony internetowe. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania strony internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Szczegóły dotyczące stosowanych przez nas plików cookies znajdują się w naszej polityce cookies. 

Zbieramy informacje, jeśli zarejestrujesz się, aby skorzystać z naszych usług za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w części "Jeśli korzystasz z usług mieszkaniowych, studenckich lub biznesowych" poniżej.

Będziemy również zbierać informacje, jeśli opublikujesz materiały na naszej stronie internetowej lub stronach mediów społecznościowych, lub wypełnisz ankiety klienta i inne formularze. Informacje, które zbieramy w tych scenariuszach, są ograniczone do danych osobowych podanych przez użytkownika. Informacje te obejmują:

 • Twoje nazwisko.
 • Twój adres e-mail.
 • Inne informacje, które przesyłasz nam w kontekście swojego postu, wiadomości lub wypełnienia ankiety.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:

Kiedy przeglądasz nasze strony internetowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Informacje zbierane za pośrednictwem Twojej przeglądarki są niezbędne do umożliwienia Ci odwiedzenia strony, do ulepszenia naszej strony oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony. Nie zbieramy adresu IP użytkownika.
 • Kiedy rejestrujesz się w naszych usługach, zebrane przez nas informacje będą wykorzystywane w sposób określony w części "Jeśli korzystasz z usługi mieszkaniowej, studenckiej lub biznesowej" poniżej.
 • Zazwyczaj wykorzystujemy informacje zebrane za pomocą ankiet lub formularzy na naszej stronie internetowej do badania rynku lub do ulepszania naszych produktów i usług.

Podstawa prawna tego zbioru:

Niezależnie od tego, co robimy z Twoimi informacjami, musimy mieć podstawę prawną, aby to robić.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane naszej stronie internetowej na następujących podstawach prawnych:

 • W przypadku, gdy zbieramy informacje w ramach zapytania o nasze usługi lub w ramach procesu rejestracji w naszych usługach, podstawą prawną tego zbierania jest konieczność podjęcia kroków, na Państwa życzenie, w celu zawarcia umowy. Jeśli nie podasz wymaganych informacji, zawarcie z nami umowy nie będzie możliwe.
 • Zbieramy informacje, aby technicznie udostępnić Państwu stronę internetową. Podstawą prawną wykorzystania tych informacji jest to, że mamy uzasadniony interes, aby zaoferować Państwu atrakcyjną, technicznie funkcjonującą, przyjazną dla użytkownika i bezpieczną stronę internetową. Oceniliśmy, że nasze wykorzystanie informacji jest uczciwe i nie narusza Państwa prawa do prywatności.
 • W przypadku, gdy zbieramy informacje w celu badania rynku lub poprawy naszych produktów i usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, podstawą prawną jest to, że w naszym "uzasadnionym interesie" leży wykorzystanie informacji w określony sposób. Oceniliśmy, że nasze wykorzystanie Państwa informacji jest uczciwe i nie narusza Państwa prawa do prywatności. Przetwarzanie nie jest obowiązkowe i z tego powodu mają Państwo prawo do sprzeciwu.

Informacje, które zbieramy, jeśli korzystasz z usług mieszkaniowych, studenckich lub biznesowych

Informacje, które zbieramy o Tobie:

Podczas rejestracji lub inicjacji usługi prosimy o podanie kilku podstawowych informacji o Tobie, aby umożliwić nam świadczenie usługi. Informacje te obejmują Twoje pełne imię i nazwisko, lokalizację, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli musimy przyjąć płatność, zbieramy również dane Twojej karty w przypadku płatności kartą oraz numer konta bankowego i kod sortowania w przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty.

Możemy również zbierać pewne informacje, takie jak adres MAC, o urządzeniach podłączonych do naszej usługi, które mogą być powiązane z możliwymi do zidentyfikowania informacjami, które posiadamy o użytkowniku.

Jeśli korzystasz z naszej aplikacji diagnostycznej, możemy zbierać: informacje o tym, jak Twoje urządzenie współdziała z naszą siecią; informacje o lokalizacji; Twój adres IP; adres MAC; liczbę urządzeń podłączonych do Twojego konta; markę/model używanego routera; typ telefonu komórkowego, na którym korzystasz z naszej aplikacji; informacje o testach prędkości; jakość połączenia z urządzeniami podłączonymi do Twojego konta; testy portów; traceroutes; testy ping; wyszukiwania DNS; oraz informacje o konfiguracji multicast.

Nagrywamy również rozmowy telefoniczne z naszym działem pomocy.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:

Korzystamy z tych informacji:

 • Aby zapewnić i naprawić problemy z naszymi usługami.
 • Aby autoryzować Twój dostęp do naszej sieci.
 • Aby powiadomić Cię za pomocą poczty elektronicznej o przeprowadzeniu konserwacji mającej wpływ na usługę.
 • Aby potwierdzić swoją tożsamość, gdy dzwonisz do naszego zespołu wsparcia.
 • Zajmowanie się zgłaszanymi przez Ciebie kwestiami dotyczącymi wsparcia.
 • Przyjmowanie i przetwarzanie płatności.
 • Aby poprawić jakość naszych usług, ale w miarę możliwości będziemy korzystać z danych zanonimizowanych lub zagregowanych.
 • Identyfikacja powracających klientów.
 • Aby pomóc nam rozwijać naszą działalność lub tworzyć lepsze produkty, w tym przeprowadzać analizę produktów i trendów.
 • Aby umożliwić nam przeprowadzenie audytów finansowych.
 • Aby spełnić wszelkie zobowiązania prawne lub regulacyjne (takie jak wykazanie, że wystawiliśmy rachunek i prawidłowo rozpatrzyliśmy wszelkie skargi).
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej sieci i usług (na przykład w celu ochrony naszej sieci przed cyberatakami).
 • W przypadku gdy mamy odpowiednie pozwolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu naszych produktów i usług. W tym celu nie będziemy wykorzystywać żadnych informacji zebranych za pośrednictwem aplikacji diagnostycznej ani żadnych innych informacji o ruchu lub lokalizacji.
 • Aby zarządzać naszą umową i rozstrzygać wszelkie spory z nią związane.
 • Nagrania rozmów są wykorzystywane wyłącznie do monitorowania i szkolenia naszych operatorów oraz podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, a także do rozstrzygania sporów między nami. Nagrania zawierające dane osobowe przetwarzamy tylko w razie konieczności. Wykorzystujemy minimalną ilość wymaganych informacji i usuwamy połączenia tak szybko, jak to możliwe.

Podstawa prawna tego zbioru:

Opieramy się na następującej podstawie prawnej dla naszego gromadzenia danych osobowych w ramach świadczenia naszych usług:

 • Że jest to niezbędne do wykonania umowy (tj. abyśmy mogli świadczyć, wspierać i rozliczać tę usługę).
 • W przypadku, gdy przetwarzamy informacje w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w tych celach
 • Jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony w sporach prawnych lub zapobiegania przestępstwom lub ich wyjaśniania.
 • Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach wymienionych powyżej, które nie są związane z wykonywaniem umowy, spełnianiem obowiązku prawnego lub obroną lub zgłaszaniem roszczeń prawnych. W takich przypadkach stosowaną podstawą prawną jest to, że wykorzystanie informacji leży w naszym "uzasadnionym interesie". Oceniliśmy, że nasze wykorzystanie Państwa informacji jest uczciwe i nie uchyla Państwa prawa do prywatności. Przetwarzanie nie jest obowiązkowe i z tego powodu mają Państwo prawo do sprzeciwu.
 • W przypadku nagrywania rozmów, podstawą prawną przetwarzania informacji o użytkowniku jest nasz uzasadniony interes polegający na odsłuchiwaniu rozmów w celach szkoleniowych i jakościowych lub wyraźna zgoda użytkownika, w zależności od kraju, z którego użytkownik dzwoni i obowiązujących lokalnie przepisów o ochronie danych.

Informacje, które zbieramy, jeśli pracujesz dla naszych klientów korporacyjnych

Informacje, które zbieramy:

Jeśli pracujesz dla firmy, która otrzymuje nasze usługi, będziemy zbierać dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, oraz informacje na temat Twojej roli w ramach naszych codziennych kontaktów z Tobą.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:

Korzystamy z tych informacji:

 • W celu administrowania i świadczenia naszych usług.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów usług.
 • Aby wysłać i zapewnić płatność faktur związanych z naszymi usługami.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w celu omówienia naszych usług oraz wszelkich przyszłych lub dalszych usług, które mogą Państwo chcieć od nas nabyć.
 • Aby zarządzać naszą umową i rozstrzygać wszelkie spory z nią związane.
 • Aby odpowiedzieć lub zgłosić ogólne zapytania dotyczące usług.
 • Aby spełnić wszelkie zobowiązania prawne lub regulacyjne.
 • W ramach naszych badań rynkowych, aby zrozumieć rynek dla naszych usług.
 • Jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, aby skontaktować się z Tobą w sprawie innych usług, którymi możesz być zainteresowany.

Podstawa prawna tego zbioru:

Opieramy się na podstawie prawnej, że jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie kroków w celu zorganizowania wejścia w życie umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych informacji, nie będzie możliwe zawarcie z nami umowy lub spełnienie przez nas naszych zobowiązań umownych.

Jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony w sporach prawnych lub zapobiegania przestępstwom lub ich wyjaśniania.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach wymienionych powyżej, które nie są związane z wykonywaniem umowy, spełnianiem obowiązku prawnego lub obroną lub zgłaszaniem roszczeń prawnych. W przypadku gdy to robimy, stosowaną podstawą prawną jest to, że w naszym "uzasadnionym interesie" leży wykorzystanie informacji w określony sposób. Oceniliśmy, że nasze wykorzystanie Państwa informacji jest uczciwe i nie uchyla Państwa prawa do prywatności. Przetwarzanie nie jest obowiązkowe i z tego powodu mają Państwo prawo do sprzeciwu.

W innych przypadkach zbieramy informacje

 • Możemy zbierać lub kupować publicznie dostępne informacje online w celu generowania leadów i budowania naszego zrozumienia rynków, na których działamy. Informacje te mogą zawierać dane osobowe, takie jak nazwiska, stanowiska i dane kontaktowe.
 • Na imprezach branżowych i handlowych możemy również zbierać dane osobowe osób, które wyrażają zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, możemy wykorzystywać te informacje do generowania leadów i marketingu naszych usług.
 • Możemy również zbierać dokumenty identyfikacyjne, takie jak zdjęcia lub nagrania z kamer CCTV, jeśli odwiedzasz nasze siedziby, zwłaszcza bezpieczne obszary, takie jak nasze centrum danych. Dokumenty identyfikacyjne, takie jak zdjęcia, są wykorzystywane do sprawdzenia, czy osoby żądające dostępu mają odpowiednie upoważnienie. Nagrania z kamer przemysłowych są wykorzystywane wyłącznie do zapobiegania, wykrywania i badania nieuprawnionego dostępu. Jest on przeglądany tylko w przypadku podejrzenia, że taki nieuprawniony dostęp miał miejsce.
 • W każdym z tych scenariuszy oceniliśmy, że nasze wykorzystanie Twoich informacji będzie uczciwe i nie uchyla Twojego prawa do prywatności ze względu na jego ograniczony zakres. W związku z tym mamy podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ w naszym "uzasadnionym interesie" leży wykorzystanie informacji w określony sposób. Oceniliśmy, że nasze wykorzystanie Twoich informacji jest uczciwe i nie uchyla Twojego prawa do prywatności. Przetwarzanie nie jest obowiązkowe i z tego powodu masz prawo do sprzeciwu.

Jeśli będziemy zbierać informacje w inny sposób, przedstawimy specjalną informację o prywatności dotyczącą tego zbierania.

Komu udostępniamy Twoje informacje

Udostępniamy informacje następującym odbiorcom:

Dostawcy

Korzystamy z usług firm i osób prywatnych, które wykonują funkcje w naszym imieniu. Ci zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Szczegóły dotyczące dostawców, z których korzystamy rutynowo w celu przetwarzania danych osobowych, zostały przedstawione poniżej:

 • Dzielimy się informacjami z dostawcami płatności. Jeśli w ramach procesu rejestracji przyjmujemy płatność kartą, jest ona przetwarzana przez Stripe. Jeśli ustawisz polecenie zapłaty, Twoje dane zostaną udostępnione firmie Smart Debit.
 • Możemy korzystać z systemu strony trzeciej (Mailjet) do przetwarzania powiadomień o pomocy technicznej. Korzystamy z systemu strony trzeciej (MailChimp) do wysyłania e-maili marketingowych i zarządzania naszymi listami eliminacji e-maili.
 • Korzystamy z Chartered Developments, aby zapewnić outsourcowane wsparcie marketingu zewnętrznego.
  RouteThis dostarcza naszą aplikację diagnostyczną.
 • Korzystamy z usług Amazon Web Services (AWS), aby hostować nasz portal rejestracji dla naszych studentów i usług mieszkaniowych. Nie przechowują one ani nie przechwytują żadnych informacji o płatnościach; wszystkie dane osobowe są usuwane po zakończeniu rejestracji.

Możemy również sporadycznie zatrudniać inne firmy i osoby do wykonywania funkcji w naszym imieniu. Wszyscy nasi dostawcy są poddawani ocenie ryzyka i podlegają pisemnym umowom z nami w celu zapewnienia, że są oni zgodni z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Usługodawcy

Jeśli masz problemy z dostępem lub korzystaniem z usługi strony trzeciej za pośrednictwem usługi, którą dostarczamy lub odsprzedajemy, możemy udostępnić Twoje informacje temu dostawcy. Robimy to, abyśmy mogli wspólnie rozwiązać problem, z którym się borykasz. Staramy się udostępniać jak najmniej danych osobowych. Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy to robili, po prostu daj nam znać.

Dostawcy miejsc noclegowych

Jeśli jesteś mieszkańcem mieszkania zarządzanego, możemy udostępnić twoje imię i nazwisko, lokalizację oraz informacje o twoich problemach z pomocą twojemu dostawcy zakwaterowania. Robimy to po to, aby dostawca zakwaterowania mógł sprawdzić, czy zapewniamy Ci wysokiej jakości usługi i czy spełniamy nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie i nich.

Możemy również udostępnić szczegóły Twojemu dostawcy zakwaterowania, jeśli uważamy, że Twoje doświadczenie w zakresie usług jest pod wpływem czegoś i nie możemy się z Tobą skontaktować. Robimy to, aby Twój dostawca zakwaterowania mógł również skontaktować się z Tobą, aby pomóc nam rozwiązać lub uświadomić Ci potencjalne problemy z usługami.

W bardzo ograniczonych sytuacjach możemy udostępnić informacje dostawcy usług zakwaterowania, które nie są związane wyłącznie z usługami. Ocenimy potencjalne korzyści i ryzyko związane z udostępnieniem lub nie udostępnieniem informacji. Po dokonaniu tej oceny będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to sprawiedliwe, konieczne i proporcjonalne.

Wymagamy od wszystkich dostawców zakwaterowania bezpiecznego obchodzenia się z udostępnianymi informacjami i wykorzystywania ich tylko do powyższych celów.

Organy ścigania

Udostępnimy Twoje dane organom ścigania, innym władzom lub upoważnionym osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub nakaz sądowy, lub gdy uznamy, że popełniono czyn przestępczy.

Inne spółki z grupy

W ramach administrowania naszą działalnością będziemy udostępniać informacje w różnych częściach naszej grupy.

Nowy właściciel firmy

W przypadku zmiany (lub spodziewanej zmiany) właściciela nas lub któregokolwiek z naszych aktywów, możemy udostępnić dane osobowe nowemu (lub potencjalnemu) właścicielowi. Jeśli tak się stanie, będzie on musiał zachować poufność i postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli przekazujemy Twoje dane do innego kraju

Gwarantujemy, że podejmiemy niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w przypadku przekazania danych osobowych do innego kraju. W przypadku, gdy dane są zbierane od osoby fizycznej na terenie Unii Europejskiej, może to obejmować wykonanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, że Twoje dane są nadal chronione i przetwarzane zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Możesz poprosić nas o wykazanie, że te transfery danych są przeprowadzane w sposób zgodny z przepisami, chyba że takie działanie podważyłoby bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową

Podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, przechowujemy Państwa dane osobowe na naszych serwerach wyłącznie na czas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Po opuszczeniu naszej strony internetowej natychmiast usuniemy Twoje dane osobowe, ale możemy zachować informacje nieidentyfikowalne przez dłuższy okres.

Zainstalowane przez nas pliki cookie są zazwyczaj usuwane również po opuszczeniu naszej strony internetowej. Nie dotyczy to jednak Google Analytics. Te pozostają przechowywane przez 24 miesiące. W każdej chwili mają Państwo również możliwość samodzielnego usunięcia plików cookie.

Jeśli jesteś klientem

Jeśli jesteś klientem, musimy zachować Twoje dane, gdy jesteś naszym klientem, aby zapewnić Ci nasze usługi. Przechowujemy również Twoje dane osobowe, inne niż zapisy dotyczące płatności, przez 21 miesięcy po tym, jak przestaniesz być klientem. Przechowujemy Twoje dane, aby:

 • Pozwól nam na wykonanie audytów finansowych.
 • Zidentyfikuj powracających klientów.
 • Do analizy produktów i trendów.
 • Aby spełnić i wykazać naszą zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Aby zapewnić nam możliwość obrony i zarządzania wszelkimi roszczeniami prawnymi.

Przechowujemy zapisy dotyczące płatności przez siedem lat od momentu dokonania płatności lub przez dłuższy okres wymagany przez lokalnie obowiązujące prawo. Informacje te zawierają jedynie imię i nazwisko użytkownika oraz szczegóły transakcji. Są one przechowywane w celach kontroli finansowej oraz w celu zapewnienia, że możemy bronić i zarządzać wszelkimi roszczeniami prawnymi lub sporami dotyczącymi tych płatności.

Jeśli pracujesz dla klienta korporacyjnego, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w czasie, gdy będziemy zarządzać Twoim kontem oraz przez okres przedawnienia po tym czasie, który zwykle wynosi do sześciu lat po zaprzestaniu świadczenia usług.

Potencjalni klienci

Jeśli jesteś potencjalnym klientem lub zapytasz o nasze usługi, będziemy przetwarzać Twoje dane w czasie, gdy będziemy zajmować się Twoim zapytaniem i będziemy trzymać Cię na naszej liście marketingowej przez dwa lata, chyba że się temu sprzeciwisz.

Jak zabezpieczamy Twoje informacje

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Środki te służą między innymi zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do wykorzystywanego przez nas sprzętu technicznego oraz zapewniają ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne są stale rozwijane i dostosowywane do aktualnych najlepszych praktyk w branży.

Twoje prawa

Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu kilka ważnych praw.

Podsumowując, prawa użytkownika umożliwiają mu dostęp do jego danych osobowych, zwrócenie się do nas z prośbą o poprawienie informacji, zaprzestanie przetwarzania informacji lub zażądanie usunięcia informacji. Poniżej przedstawiliśmy więcej szczegółów na temat każdego z praw.

W przypadku korzystania z któregokolwiek z tych praw możemy poprosić o dowód tożsamości. Robimy to, abyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z właściwą osobą.

Nie będziemy prosić o opłatę, chyba że uznamy, że Twój wniosek jest nieuzasadniony, powtarzalny lub nadmierny. Jeśli opłata jest konieczna, poinformujemy Cię o tym przed przystąpieniem do realizacji Twojego wniosku.

Staramy się odpowiadać na wszystkie ważne wnioski w ciągu jednego miesiąca. Może to jednak potrwać dłużej, jeśli wniosek jest szczególnie skomplikowany lub złożyłeś kilka wniosków.

Nie zawsze możemy zrobić to, o co prosiłeś. Na przykład, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci informacji, jeśli miałoby to wpływ na prawo innej osoby do prywatności lub usunąć informacje, jeśli mamy prawny obowiązek je zachować.

Dostęp do danych osobowych

Możesz poprosić nas o:

 • Potwierdzić, czy mamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 • Dostarczyć kopię swoich danych osobowych.

Możesz również poprosić nas o dostarczenie tych informacji w formie nadającej się do odczytu maszynowego Tobie lub innej firmie, ale tylko w przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wykonania umowy z Tobą lub gdy poprosiliśmy Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania do wszelkich danych osobowych, które posiadamy lub przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes lub nie są przechowywane w formie cyfrowej.

Wycofanie zgody

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (czego generalnie nie musisz robić), zawsze będziesz miał prawo do wycofania takiej zgody.

Poprawianie/usuwanie danych osobowych

Możesz poprosić nas o:

 • Poprawić niedokładne dane osobowe o Tobie, ale najpierw będziemy musieli zweryfikować ich dokładność.
 • Usunąć swoje dane osobowe, jeśli uważasz, że nie musimy już ich używać do celów, dla których pierwotnie je zgromadziliśmy.
 • Usunąć swoje dane osobowe. Nie możesz jednak tego zrobić, jeśli potrzebujemy tych informacji do wykonania naszej umowy z Tobą.

Nie zawsze możemy być w stanie spełnić Twoje żądanie, na przykład jeśli musimy nadal korzystać z Twoich danych osobowych, aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub gdy możemy potrzebować ich w ramach roszczeń prawnych.

Ograniczenie wykorzystania przez nas danych osobowych

Możesz poprosić nas o ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych w czasie, gdy będziemy badać, czy informacje, które uważasz za niedokładne, rzeczywiście takie są lub czy informacje te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

Możemy nadal wykorzystywać dane osobowe po złożeniu wniosku o ograniczenie, jeśli mamy zgodę na ich wykorzystanie; lub trzeba je wykorzystać do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub wykorzystać je do ochrony praw innej osoby lub firmy.

Sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności do ochrony danych przeważają nad naszym uzasadnionym interesem w wykorzystaniu informacji.

W przypadku sprzeciwu możemy nadal wykorzystywać dane osobowe, jeśli możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione interesy do wykorzystania tych informacji.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Aby to zrobić, proszę napisać do Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield, S1 4JL, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii lub Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006, jeśli mieszkasz w UE.

Alternatywnie, użyj funkcji rezygnacji z subskrypcji we wszelkich komunikatach, które są do Ciebie wysyłane.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie podejmujemy obecnie żadnych decyzji dotyczących Państwa wyłącznie w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka), które wywoływałyby skutki prawne dotyczące Państwa lub miałyby na Państwa znaczący wpływ.

Jeśli podejmiemy taką decyzję, możesz mieć prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia swojego punktu widzenia i poproszenia o ponowne rozpatrzenie sprawy przez człowieka.

Prawo do dysponowania swoimi danymi

O ile jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych w przypadku śmierci, prawa wymienione powyżej dotyczące Państwa danych osobowych mogą być wykonywane przez osoby, które są zainteresowane Państwa danymi osobowymi lub działają w Państwa imieniu jako pełnomocnik, lub z powodów rodzinnych godnych ochrony. Mogą Państwo wyraźnie zabronić wykonywania niektórych praw wymienionych powyżej, przesyłając nam pisemne oświadczenie na wskazany poniżej adres e-mail. Oświadczenie to może być następnie odwołane lub zmienione w ten sam sposób.

Linki do stron osób trzecich

Niektóre sekcje naszej strony internetowej zawierają linki do stron internetowych osób trzecich.

Strony te podlegają ich polityce ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, w tym za praktyki przetwarzania danych stosowane przez ich operatorów; przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności lub polityką tych stron.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, czatu na żywo i poczty poprzez szczegóły na stronie: support.ask4.com/other/contact-us/ lub na stronie hello@ask4.com.

Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: data-protection@ask4.com.

Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Państwa informacji.

Jeśli uważasz, że nie udało nam się rozwiązać Twojego problemu, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych. W Wielkiej Brytanii jest to komisarz ds. informacji.

Jeśli mieszkasz lub pracujesz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, możesz złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych w państwie członkowskim, w którym mieszkasz lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie.

Nasze osoby prawne

Oddział lub podmiot ASK4 w Państwa kraju (zgodnie z poniższą listą) jest odpowiedzialny jako "administrator danych", wspólnie z ASK4 Limited, za przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Jeśli jednak mieszkasz w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym nie mamy lokalnej placówki, ASK4 Internet Services Europe Limited, spółka z siedzibą w Republice Irlandii, będzie działać jako nasz przedstawiciel w UE.

UK
ASK4
Limited - Usługi internetowe dla klientów indywidualnych
ASK4 Solution Limited - Wsparcie informatyczne i inne usługi typu business to business
ASK4 Data Centres Limited - Usługi w zakresie centrów danych i kolokacji

Austria
ASK4
Internet Services Europe Limited

Dania
ASK4
Nordics Limited poprzez swój Oddział: C/O DLA Piper Danmark Rådhuspladsen 4, 4

Francja
ASK4 France
Limited poprzez swój Oddział: 17 rue de la Vanne Montrouge 92120 Francja

Niemcy
ASK4 Germany Limited poprzez swój Oddział: Leipziger Platz 15 10117 Berlin, Niemcy

Irlandia
ASK4 Internet Services Europe Limited poprzez swój Oddział: Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006

Włochy
ASK4 Italy Limited poprzez swój Oddział: Via Libero Temolo 4, Milan (Mi) Cap 20126

Holandia
ASK4 Netherlands Limited za pośrednictwem swojego Oddziału: Pilotenstraat 39 A, 1059CH Amsterdam

Polska
ASK4 Poland Limited za pośrednictwem Oddziału: C/O Domański Zakrzewski Palinka sp. K, Budynek Rondo 1 - 21 piętro, 00-124 Warszawa

Portugalia
ASK4 Portugal Limited za pośrednictwem swojego Oddziału: R. Castilho 39, 8E, 1250-068, Lisboa, Portugalia

Hiszpania
ASK4 Internet Services Europe Limited poprzez swój Oddział: Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006

__________

Polityka zaktualizowana: 01.07.21. Wprowadzone zmiany to: Dodanie informacji o podmiotach w przypadku przetwarzania danych we Francji i Włoszech. Dodane dodatkowe prawa związane z prawem do dysponowania swoimi danymi dodane. Doprecyzowanie zakresu przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.