Zastrzeżenie

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych.

Informacje są dostarczane przez ASK4 i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Użytkownik polega na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony internetowej użytkownik może łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez ASK4. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie dla poglądów w nich wyrażonych.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. ASK4 nie ponosi jednak odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.

Prawa autorskie

Wszystkie treści na tej stronie, we wszystkich formatach, są chronione prawami autorskimi ASK4. Powielanie, wykorzystywanie lub publikowanie jakichkolwiek treści pochodzących z tej strony w celach komercyjnych jest surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody.