ASK4 GERMANY LIMITED ODDZIAŁ NIEMIECKI
Leipziger Platz 15
10117 Berlin
Niemcy

Przedstawiciele oddziałów
Jonathan Thornhill, Richard David Mogg

Rejestr spółek
Köln, HRB 87326
NIP: DE308860302

Jako firma internetowa jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o platformie internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) Komisji Europejskiej. Dostęp do tej platformy OS można uzyskać za pośrednictwem następującego łącza: Internetowe rozstrzyganie sporów.

Jako dostawca treści, ASK4 ponosi odpowiedzialność za "własne treści" udostępniane do użytku na stronie [ask4.com/de] zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach. Należy dokonać rozróżnienia między tymi własnymi treściami a odsyłaczami ("linkami") do treści dostarczanych przez innych dostawców. Te treści osób trzecich zostały sprawdzone w momencie pierwszego linkowania w celu ustalenia, czy mogą one stanowić podstawę ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Nie można jednak zapobiec późniejszej zmianie treści przez odpowiednich dostawców. ASK4 nie sprawdza na bieżąco treści, do których się odnosi, pod kątem zmian, które mogłyby skutkować nową odpowiedzialnością. Jeśli użytkownik uważa, że powiązane strony zewnętrzne naruszają obowiązujące prawo lub w inny sposób zawierają nieodpowiednie treści, prosimy o poinformowanie nas o tym.